Gevorderde Stres en Selfbestuur

Hoe om behoorlike langtermyn planne op te stel en die probleem deeglik te hanteer

Aan die einde van hierdie kursus moet jy in staat wees om:

 • Te weet hoe jou selfbeeld gevorm word.
 • Waarom selfbeeld belangrik is.
 • Weet wat God se doel is met jou lewe.
 • Wat is spanning/stres?
 • Die newe-effekte.
 • Die liggaam se reaksie op stres.
 • Redes hoekom ons nie bekommerd hoef te wees nie.
 • Die impak van seker lewensgebeure op stres.
 • Tipe A/B persoonlikheid en die verwantskap van stres.
 • Jou betrokke konflikstyl.
 • Wat jou algemene tevredenheid tans is?
 • Die dinge wat spanning veroorsaak in jou lewe, neer te skryf.
 • Riglyne te verstaan om spanning/stres te hanteer.
 • Die stappe te ken en dit kan toepas om jou innerlike vrede te ontvang.


Your Instructor


Mario Denton en Chane Fabricius
Mario Denton en Chane Fabricius

As Bedryfsielkundige en jarelange klasgee by verskeie Universiteite plaaslik en oorsee en ook veral Bestuurskole, het ek die nood besef en die geweldige impak gesien wat stresbestuur veroorsaak. Daarom die kursus

Chane het by ons aangeklop vir studie begeleiding en mentorskap en net n natuurlike sensitiwiteit om ons jong volwassenes ook te help

So kom gesels en ons vat dit verder


Course Curriculum


  Oorsig en Verwagtinge
Available in days
days after you enroll
  Waar Alles begin: Selfbeeld
Available in days
days after you enroll
  Kern modules
Available in days
days after you enroll
  Bly aanspreeklik
Available in days
days after you enroll
  Verderde Ondersteuningsmateriaal en gedagtes
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


Hoekom plaas julle so baie klem op selfbeeld en waarom skop julle daarmee af in julle kursus?
Die grootste geveg wat ooit plaasvind word elke dag geveg. Dit is, die stryd om die beheer van die denke van die mens. Wie die mens se denke beheer, beheer die mens. Niks is egter meer skadelik as 'n swak selfbeeld nie. Dit hou die mens gevange, vertel leuens omtrent sy waarde en potensiaal en vernietig sy geluk, gesondheid en verhoudings. Dit sê hy is lelik, onbevoeg en onintelligent en oortuig hom daarvan dat dit nie die moeite werd is om eers te probeer nie, aangesien hy nie sal slaag nie. Dit dien as bevestiging van sy onvermoë en die gevolg daarvan is dat geen poging aangewend word nie.
Verduidelik gou eers vir my wat is spanning, wat is angs en wat is stress?
WAT IS SPANNING? Spanning is die liggaam se reaksie op die eise wat aan jou gestel word! WAT IS ANGS Is daardie gevoel dat ek bedreig word, maar ek weet nie wat die oorsaak is nie. (Onsekerheid). WAT IS STRES? Stres is 'n oormaat spanning. Dit is dus wanneer jou liggaam meer spanning ervaar as wat dit behoort te hanteer.
Wat kan mens doen aan die einde van die kursus?
Aan die einde van hierdie kursus moet jy in staat wees om te weet hoe jou selfbeeld gevorm word, waarom selfbeeld belangrik is. Ook wat: : 1. Wat is spanning/stres? 2. Die newe-effekte. 3. Die liggaam se reaksie op stres. 4. Redes hoekom ons nie bekommerd hoef te wees nie 5. Die impak van seker lewensgebeure op stres. 6. Tipe A/B persoonlikheid en die verwantskap van stres. 7. Jou betrokke konflikstyl.
Spanningsvlakke verskil mos van persoon tot persoon. So bietjie kommer is seker okay?.
Elke mens beleef stres. • Tussen 50% tot 75% van pasiente wat medici besoek, se probleme is stresverwant. • Stres is nie net negatief nie. • Dit is 'n werklikheid en onverskilligheid kan 'n duur prys wees. • Die Griekse woord vir spanning verwys na "kommer". • Aard van probleem bepaal ook die intensiteit van die spanning. • Spanningsweerstand verskil van persoon tot persoon. Elke mense benader spanning veskillend. Kom tot die kern van probleem en kyk wat die kern oorske en oplossings is. Moenie laat kommer dus vreet aan jou nie. Hanteer dit
Hoekom kom stres voor by mense en wat is veral die oorsake?
• Onvergewensgesindheid. • Onvrede in gemoed. • Krisisstituasies. • Bekommernisse. • Swak lewenstyl - eet, slaap en oefening. • Lae selfbeeld. • Negatiewe gedagtepatroon. • Doelloosheid. • Te veel hoë eise. • Gebrek aan kommunikasievaardighede. • Frustrasie. • Onbetrokkenheid. • Oormaat van verantwoordelikheid. • Geen fisiese ontspanning. • Gebroke huwelike. • Negatiewe ouer-/kindverhouding. • Perfeksionisme. • Die behoefte om almal tevrede te stel. • Om te leef soos wat andere van jou verwag.
Hoekom versoorsaak gebroke verhoudings soveel stres?
1. Verwerping is 'n vorm van haat. Om 'n verhouding af te sny kies jy om in haat te wandel. Dit sal nooit die probleem oplos nie. 2. Gebroke verhoudinge veroorsaak blinde kolle. Hierdie blinde kolle keer ons om onsself en ander te sien soos hule werklik is. 3. Gebroke verhoudinge bring onsensitiwiteit mee. Jou lewe word selfgeentreerd met geen ordentlike agting/respek vir ander se behoeftes nie. 4. Gebroke verhoudinge veroorsaak onvolwassenheid. .
Nog n vraag: ons lewe in tye van vrees. Wat is jou opinie daaroor?
Vrees het 'n vernietigende invloed op die lewe van 'n mens. Sy gevolge is wydlopend en verreikend. Dit gebeur dikwels dat 'n siekte se oorsaak en aard nie vasgestel kan word nie, totdat dit oorgaan in wesenlike vrees en die aftakelende invloed daarvan. Al word vrees dikwels gekoppel aan 'n gevaar wat jou fisiek bedreig, gaan dit veel verder as alleen dit. Oneindige skade kan aan jou senuwees en aan jou emosionele lewe berokken word deur sielkundige spanning en stres wat deur vrees veroorsaak word. Daar is geen waterdigte menslike oplossing vir die koue vrees wat jy ervaar as jou sekuriteite bedreig word, of as 'n verandering van lewenspatroon op jou afgedwing word deur omstandighede wat totaal buite jou beheer is nie. Hoe hanteer 'n mens die troostelose eensaamheid wat volg op die dood van 'n geliefde; hoe hanteer jy die nuus wat 'n terminale siekte bevestig? Die voorbeelde is onbeperk, maar so dikwels is die resultate identies - die gevoel van hulpeloosheid en wanhoop as die ysige vinger van vrees langs jou ruggraat af beweeg.

Hallo Dokter. Dit was vir ons uitsonderlik en phenomenal. We are on a life-long learning journey. Dankie vir u kosbare tyd wat u afstaan om ons in te lig waar u is in u lewe. Dan se ek vir myself: Legacies that you leave for generation. We truly are humbled and blessed to have you as a teacher and mentor. I can just call upon the Lord to bless you and keep you in perfect peace and in good health. Spare you still many years for us to absorb this knowledge. I am truly humbled. Thank you do much. We will put things into place and invite you. You are blessed.

Get started now!